Meehelpen als leiding

Als je als groepsleiding aan het VakantieSpel mee wilt doen, is het van belang dat je:

 • Alle dagen van het VakantieSpel beschikbaar bent (maandag t/m vrijdagavond).
 • Op de maandag van het VakantieSpel minimaal 15 jaar oud bent.
 • Met 2 of 3 personen leiding en begeleiding geeft aan een groep van 12 deelnemers in de basisschoolleeftijd.
 • Een sfeer creëert waarin ieder kind zich prettig voelt.
 • Actief bent tijdens spelonderdelen en de groep stimuleert.
 • Als leiding word je begeleid door ervaren kleurhoofden. Je staat er nooit alleen voor.
 • In het geval van problemen zorg je, met behulp van je kleurhoofd, dat deze op een bevredigende manier worden opgelost.
 • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Alle informatie over de deelnemers die belangrijk is voor de organisatie, wordt doorgegeven aan je kleurhoofd.
 • Noodzakelijke informatie doorgeeft aan de ouders/verzorgers van de deelnemers.
 • Elke ochtend om 08.00 uur aanwezig bent bij het overleg met je kleurhoofd. Op maandag om 07.00 uur!
 • Het VakantieSpel duurt maandag t/m donderdag tot 15.45 uur. Als alle deelnemers opgehaald zijn, kan jij ook naar huis.
 • Vrijdag is het programma van 08.00 – 12.30 uur en van ongeveer 18.45 – 22.45 uur.
 • Alle avonden is er voor de vrijwilligers een leuk avondprogramma, ook op vrijdagavond.